Ενυδάτωση & αναπλήρωση ηλεκτρολυτών


Η αιφνίδια αφυδάτωση μπορεί να γίνει επικίνδυνη για την υγεία μας. Περιστατικά διάρροιας ή εμετού, μπορεί να επιβαρύνουν την υγεία μας αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά. Η αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών που έχει χάσει ο οργανισμός είναι η πιο ενδεδειγμένη άμεση αντιμετώπιση του κινδύνου αφυδάτωσης. Ειδικά στις πιο ευπαθείς ομάδες (βρέφη άνω των 2 μηνών, ηλικιωμένοι και παιδιά που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και ιδρώνουν υπερβολικά), οι ηλεκτρολύτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν προληπτικά σε περιόδους καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών.


To almora PLUS Sachet είναι συμπλήρωμα διατροφής το οποίο περιέχει συνδυασμό ηλεκτρολυτών (Na, K, Cl) και γλυκόζης για την ενυδάτωση του οργανισμού και την αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών που έχει χάσει.

Το almora PLUS Sachet μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάζεται αποκατάσταση ή/και συντήρηση υγρών και ηλεκτρολυτών λόγω αφυδάτωσης, όπως:

 • Περιστατικά διάρροιας οποιασδήποτε αιτιολογίας.
 • Περιστατικά γαστρεντερικών διαταραχών οποιασδήποτε αιτιολογίας, που συνοδεύονται από διάρροια ή έμετο.
 • Καταστάσεις που συνοδεύονται από έντονη απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
 • Κατά την άθληση και την έντονη εργασία.
 • Σε περιόδους καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών.

Οδηγίες χρήσης:


Προτεινόμενη Δοσολογία:

 • Διάρροια: Μετά από 3-4 κενώσεις, από 2 -5 φακελίδια almora PLUS ανά 24 ώρες, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης (1 φακελίδιο ανά 200ml νερό).
 • Εμετός: 1 φακελίδιο almora PLUS το διαλύουμε σε 200ml νερό. Το διάλυμα που προκύπτει χορηγείται σιγά-σιγά με το κουταλάκι του γλυκού (1 κουταλάκι κάθε 3 λεπτά).
 • Άσκηση: 1 φακελίδιο almora PLUS ανά 200ml νερό, κυρίως σε παιδιά κατά τη διάρκεια ή και μετά την άσκηση - έντονη δραστηριότητα.
 • Περίοδος καύσωνα: Δίνεται προληπτικά 1-5 φακελίδια την ημέρα σε βρέφη άνω των 2 μηνών, σε ηλικιωμένους & παιδιά που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και ιδρώνουν υπερβολικά. Για ελαφρά έως μέσης βαρύτητας περιστατικά αρκεί συνήθως 1 λίτρο διαλύματος (5 φακελίδια) την ημέρα.

Για παιδιά με βάρος σώματος μέχρι 20 κιλά και ανάλογα με το σκοπό χορήγησης, το διάλυμα almora PLUS συνιστάται να χορηγείται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Η μέγιστη δοσολογία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 φακελίδια την ημέρα
Κύρια Συστατικά: Ηλεκτρολύτες (Na, K, Cl) και γλυκόζη.
Συσκευασία: συσκευασία των 12 φακελίδιων.
Απευθύνεται σε: βρέφη άνω των 2 μηνών, παιδιά και ενήλικες.

Η χρήση του από διαβητικούς χρήζει προσοχής καθώς περιέχει γλυκόζη.

Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 45240/7-7-06
Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.

* 03DE ANTIDIARRHOEAL ELECTROL. IQVIA Units YTD 11/2019

Ενυδάτωση & αναπλήρωση ηλεκτρολυτών


Η αιφνίδια αφυδάτωση μπορεί να γίνει επικίνδυνη για την υγεία μας. Περιστατικά διάρροιας ή εμετού, μπορεί να επιβαρύνουν την υγεία μας αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά. Η αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών που έχει χάσει ο οργανισμός είναι η πιο ενδεδειγμένη άμεση αντιμετώπιση του κινδύνου αφυδάτωσης. Ειδικά στις πιο ευπαθείς ομάδες (βρέφη άνω των 2 μηνών, ηλικιωμένοι και παιδιά που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και ιδρώνουν υπερβολικά), οι ηλεκτρολύτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν προληπτικά σε περιόδους καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών.


To almora PLUS Sachet είναι συμπλήρωμα διατροφής το οποίο περιέχει συνδυασμό ηλεκτρολυτών (Na, K, Cl) και γλυκόζης για την ενυδάτωση του οργανισμού και την αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών που έχει χάσει.

Το almora PLUS Sachet μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάζεται αποκατάσταση ή/και συντήρηση υγρών και ηλεκτρολυτών λόγω αφυδάτωσης, όπως:

 • Περιστατικά διάρροιας οποιασδήποτε αιτιολογίας.
 • Περιστατικά γαστρεντερικών διαταραχών οποιασδήποτε αιτιολογίας, που συνοδεύονται από διάρροια ή έμετο.
 • Καταστάσεις που συνοδεύονται από έντονη απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
 • Κατά την άθληση και την έντονη εργασία.
 • Σε περιόδους καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών.

Οδηγίες χρήσης:


Προτεινόμενη Δοσολογία:

 • Διάρροια: Μετά από 3-4 κενώσεις, από 2 -5 φακελίδια almora PLUS ανά 24 ώρες, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης (1 φακελίδιο ανά 200ml νερό).
 • Εμετός: 1 φακελίδιο almora PLUS το διαλύουμε σε 200ml νερό. Το διάλυμα που προκύπτει χορηγείται σιγά-σιγά με το κουταλάκι του γλυκού (1 κουταλάκι κάθε 3 λεπτά).
 • Άσκηση: 1 φακελίδιο almora PLUS ανά 200ml νερό, κυρίως σε παιδιά κατά τη διάρκεια ή και μετά την άσκηση - έντονη δραστηριότητα.
 • Περίοδος καύσωνα: Δίνεται προληπτικά 1-5 φακελίδια την ημέρα σε βρέφη άνω των 2 μηνών, σε ηλικιωμένους & παιδιά που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και ιδρώνουν υπερβολικά. Για ελαφρά έως μέσης βαρύτητας περιστατικά αρκεί συνήθως 1 λίτρο διαλύματος (5 φακελίδια) την ημέρα.

Για παιδιά με βάρος σώματος μέχρι 20 κιλά και ανάλογα με το σκοπό χορήγησης, το διάλυμα almora PLUS συνιστάται να χορηγείται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Η μέγιστη δοσολογία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 φακελίδια την ημέρα

Κύρια Συστατικά: Ηλεκτρολύτες (Na, K, Cl) και γλυκόζη.
Συσκευασία: συσκευασία των 12 φακελίδιων.
Απευθύνεται σε: βρέφη άνω των 2 μηνών, παιδιά και ενήλικες.

Η χρήση του από διαβητικούς χρήζει προσοχής καθώς περιέχει γλυκόζη.


Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 45240/7-7-06
Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.

* 03DE ANTIDIARRHOEAL ELECTROL. IQVIA Units YTD 11/2019

Ενυδάτωση & αναπλήρωση ηλεκτρολυτών


Η αιφνίδια αφυδάτωση μπορεί να γίνει επικίνδυνη για την υγεία μας. Περιστατικά διάρροιας ή εμετού, μπορεί να επιβαρύνουν την υγεία μας αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά. Η αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών που έχει χάσει ο οργανισμός είναι η πιο ενδεδειγμένη άμεση αντιμετώπιση του κινδύνου αφυδάτωσης. Ειδικά στις πιο ευπαθείς ομάδες (βρέφη άνω των 2 μηνών, ηλικιωμένοι και παιδιά που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και ιδρώνουν υπερβολικά), οι ηλεκτρολύτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν προληπτικά σε περιόδους καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών.To almora PLUS Sachet είναι συμπλήρωμα διατροφής το οποίο περιέχει συνδυασμό ηλεκτρολυτών (Na, K, Cl) και γλυκόζης για την ενυδάτωση του οργανισμού και την αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών που έχει χάσει.

Το almora PLUS Sachet μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάζεται αποκατάσταση ή/και συντήρηση υγρών και ηλεκτρολυτών λόγω αφυδάτωσης, όπως:

 • Περιστατικά διάρροιας οποιασδήποτε αιτιολογίας.
 • Περιστατικά γαστρεντερικών διαταραχών οποιασδήποτε αιτιολογίας, που συνοδεύονται από διάρροια ή έμετο.
 • Καταστάσεις που συνοδεύονται από έντονη απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
 • Κατά την άθληση και την έντονη εργασία.
 • Σε περιόδους καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών.

Οδηγίες χρήσης:


Προτεινόμενη Δοσολογία:

 • Διάρροια: Μετά από 3-4 κενώσεις, από 2 -5 φακελίδια almora PLUS ανά 24 ώρες, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης (1 φακελίδιο ανά 200ml νερό).
 • Εμετός: 1 φακελίδιο almora PLUS το διαλύουμε σε 200ml νερό. Το διάλυμα που προκύπτει χορηγείται σιγά-σιγά με το κουταλάκι του γλυκού (1 κουταλάκι κάθε 3 λεπτά).
 • Άσκηση: 1 φακελίδιο almora PLUS ανά 200ml νερό, κυρίως σε παιδιά κατά τη διάρκεια ή και μετά την άσκηση - έντονη δραστηριότητα.
 • Περίοδος καύσωνα: Δίνεται προληπτικά 1-5 φακελίδια την ημέρα σε βρέφη άνω των 2 μηνών, σε ηλικιωμένους & παιδιά που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και ιδρώνουν υπερβολικά. Για ελαφρά έως μέσης βαρύτητας περιστατικά αρκεί συνήθως 1 λίτρο διαλύματος (5 φακελίδια) την ημέρα.

Για παιδιά με βάρος σώματος μέχρι 20 κιλά και ανάλογα με το σκοπό χορήγησης, το διάλυμα almora PLUS συνιστάται να χορηγείται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Η μέγιστη δοσολογία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 φακελίδια την ημέρα

Κύρια Συστατικά: Ηλεκτρολύτες (Na, K, Cl) και γλυκόζη.
Συσκευασία: συσκευασία των 12 φακελίδιων.
Απευθύνεται σε: βρέφη άνω των 2 μηνών, παιδιά και ενήλικες.

Η χρήση του από διαβητικούς χρήζει προσοχής καθώς περιέχει γλυκόζη.


Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 45240/7-7-06
Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.

* 03DE ANTIDIARRHOEAL ELECTROL. IQVIA Units YTD 11/2019